Co nabízíme

 • přenocování pro osoby bez přístřeší – mužům i ženám starším 18-ti let
 • pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace

Co poskytujeme

 • přenocování - každý den vždy od 18:30 do 7:30 hod.
 • podmínky pro osobní hygienu - jsou k dispozici 3 sprchové kouty a 2 WC, pokud osoby nemají vlastní hygienické potřeby, je jim na požádání možno zapůjčit ručník a poskytnout mýdlo.
 • základní sociální poradenství - pracovníci poskytují potřebné informace k řešení jejich nepříznivé sociální situace

Kde, kdy a jak je služba poskytována

 • na ulici Horní 1113 v Kopřivnici; noclehárna se nachází objektu azylového domu v okrajové části města Kopřivnice, jedná se o jednopodlažní dům, kde v přízemní části a v 1. podlaží se nachází azylový dům a v suterénu noclehárna.
 • služba je provozována v suterénu budovy, má k dispozici 15 lůžek (5 pro ženy a 10 pro muže).
 • noclehárna nemá bezbariérový přístup (do prostor suterénu se schází po schodech).
 • jedná se o ambulantní službu v době od  18:30 hod. do 7:30 hod.

Služba je:

 • poskytována na základě sepsání zápisu „Ústní jednání o poskytnutí sociální služby Noclehárna“ a řídí se Ubytovacím řádem Noclehárna
 • poskytována v maximální délce 6 měsíců nepřetržitě
 • poskytována za úhradu (viz platný sazebník úhrad)

 • je nutno dostavit se v době od 18:30 do 20:30 hod. do azylového domu/noclehárny a projevit zájem o využití služby
 • službu konající pracovník seznámí žadatele s pravidly poskytování služby a jejími podmínkami
 • službu je poskytována anonymně – není potřeba žádných osobních dokladů
 • pokud je žadatelů o službu noclehárna více, než činí kapacita služby, má přednost poskytnutí služby ten, který přišel o službu žádat dříve

Jak a kde je možno získat informace a kontakty na danou službu

 • informace o službě je možno získat osobním kontaktem s pracovníky noclehárny a azylového domu v době od 7:00 do 20:30 hod., telefonicky na č. 556 812 811 nebo mailem: azyl.dum@sssmk.cz

Můžu přijít do noclehárny kdykoliv, abych mohl přespat?

 • je nutno dostavit se do noclehárny v době od 18.30 do 20:30 hod. - tzv. doba ubytování
 • doba provozu noclehárny je denně v době od 18,30 do 7,30 hodin

Poskytujete stravu v Noclehárně?

strava sociální službou noclehárna poskytována není

Kolik se platí za noclehárnu?

výše úhrady za sociální službu azylový dům je dána sazebníkem úhrad

Jak a komu platím?

 • platba za službu se provádí v hotovosti, platí se pracovníkům noclehárny
 • v případě, že je platba za službu hrazena prostřednictvím dávek hmotné nouze, může být také uhrazena zpětně za celý kalendářní měsíc úřadem prýce, odd. hmotné nouze

Je možno si vyprat a za kolik?

 • ano, cena za praní vlastního prádla je dána sazebníkem úhrad
 • ložní prádlo pere služba na náklady poskytovatele

Jak je to s alkoholem, když jsem přes noc v noclehárně?

 • v prostorách noclehárny je zakázáno požívání alkoholických nápojů
 • je taktéž zakázáno tyto látky do noclehárny donášet
 • není dovoleno pobývat v noclehárně pod vlivem alkoholu (tolerance je do 0,5 ‰)

A drogy?

co se týče drog, tam je nulová tolerance


Kontaktní formulář


Další naše služby