• kontrolu zdravotního stavu
 • přípravu a podání léků
 • aplikace injekcí
 • inzulínoterapie
 • injekcí na ředění krve
 • oční terapie
 • odběry biologického materiálu
 • aplikace infúzní terapie
 • měření krevního tlaku a pulsu
 • ošetření bércových vředů nebo jiných ran
 • péči o permanentní katetry
 • ošetřování a výměnu stomií
 • fyzickou a psychickou aktivizaci klienta
 • ošetřovatelskou rehabilitaci pooperačních, poúrazových a jiných stavů
 • podporu a zácvik klientů i rodinných příslušníků
 • zajištění kontaktů s lékaři, aj.

Komu je služba určena

 • klientům, u kterých již není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav vyžaduje pravidelnou, kvalifikovanou zdravotní péči
 • klientům, kteří nejsou schopni pravidelně navštěvovat lékaře  např. z důvodu aplikace injekcí, převazů ran a defektů, odběrů krve a moči aj.
 • klientům všech věkových kategorií

Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Kde a jak je služba poskytována

 • domácí zdravotní péče poskytuje služby v Kopřivnici a v místních částech Lubina a Mniší v domácím prostředí klienta
 • denně 7 dní v týdnu od 6.30 do 19 hodin, maximálně 3 návštěvy denně
 • dle doporučení praktického lékaře nebo lékaře z hospitalizace
 • v pětičlenném týmu složeném ze čtyř zdravotních sester a jednoho vedoucího pracovníka

Domácí zdravotní péče je:

 • poskytována na základě doporučení lékaře z hospitalizace, praktického nebo jiného odborného lékaře a je hrazena zdravotní pojišťovnou
 • poskytována za plnou úhradu dle aktuálního sazebníku úhrad domácí zdravotní péče v případě, že lékař zdravotní péči nepředepíše

 • kontaktovat praktického lékaře, který zdravotní péči potvrzuje i na základě doporučení  jiných odborných lékařů
 • při hospitalizaci požádat svého ošetřujícího lékaře, pokud si nejste jisti , že zdravotní péči doma zvládnete sami
 • kontaktovat vedoucí domácí zdravotní péče pondělí až pátek od 6.30 do 15.00 hodin.

Jakým způsobem se hradí poskytnutá zdravotní péče­?

Zdravotní péče indikovaná lékařem je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Jak dlouho budete u mě zdravotní péči poskytovat?

Frekvenci zdravotní péče určuje lékař potvrzující poukaz na péči.

Chodíte poskytovat zdravotní péči i o víkendu?

Ano, akutní zdravotní péči poskytujeme i o víkendu.

Jak dlouho platí poukaz na domácí zdravotní péči vypsaný lékařem z hospitalizace?

Poukaz vypsaný lékařem z hospitalizace platí 14 dní, poté se další zdravotní péče řeší s praktickým lékařem.

Když mám doporučenou např. aplikaci injekcí nebo odběry krve od odborného lékaře a nejsem schopen k lékaři ani do laboratoře dojít, můžu vaši agenturu kontaktovat?

Ano, můžete. Odborný lékař pouze vypíše žádanku pro domácí zdravotní péči k danému výkonu.

Pokud budu mít naordinovány odběry krve, kde se mám zeptat na výsledky?

Výsledky odběrů biologického materiálu přijdou vždy tomu lékaři, který žádanku na odběry vystavil.

Mám právo si vybrat agenturu poskytující zdravotní péči sám nebo mi ji musí určit lékař?

Ano, jako pacient máte právo si agenturu domácí zdravotní péče vybrat sám.


Kontaktní formulář


Další naše služby