Co nabízíme

  • diagnostiku a léčbu poruch funkce pohybového systému
  • individuální terapii za účelem znovuzískání původního zdravotního stavu pacienta po úrazech, operacích a jiných zdravotních komplikacích
  • ergonomické poradenství, edukaci pacientů, nácvik autoterapie
  • veškeré léčebné procedury ambulantní rehabilitace běžně indikované lékaři, nejčastěji jde o kombinaci individuální pohybové terapie a fyzikální terapie, jako je např. magnetoterapie, ultrazvuk, elektroléčba, rebox, parafín, apod.

Pro koho

  • pro kohokoliv, kdo má zájem o zlepšení svého zdravotního stavu
  • naše rehabilitace je zde pro všechny, neslouží tedy jen klientům organizace, ale komukoliv z řad široké veřejnosti.

Kde

Oddělení rehabilitace je bezbariérové a nachází se v suterénu budovy Střediska sociálních služeb na ulici Česká, 320 v Kopřivnici. Parkovat lze přímo před budovou nebo na parkovišti u nedaleké ZŠ 17. listopadu. 

Kdy

Provozní doba rehabilitace je ve všedních dnech od 6:30 do 15 hod.


  • rehabilitace je ambulantní (tzn. uživatel se na oddělení dopravuje svépomocně a odtud se zase vrací do svého domova)
  • náklady na léčbu jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, při příjmu je tedy nutné předložit průkaz pojištěnce a platný poukaz na rehabilitaci od ošetřujícího lékaře.
  • pokud to umožňuje kapacita pracoviště, poskytujeme i služby samoplátcům dle sazebníku úhrad
  • z hygienických důvodů doporučujeme, aby si pacienti nosili vlastní ručník

Klienti se mohou objednat osobně, telefonicky na tel. č. 556 808 627 nebo e-mailem rehabilitace@sssmk.cz.


Mohu absolvovat rehabilitaci opakovaně?

Ano, je to možné. Záleží na domluvě s lékařem, který Vám předepíše žádanku.

Může rehabilitace předepsat i praktický lékař?

Ano, může. Doporučujeme však návštěvu rehabilitačního lékaře nebo jiného specialisty.

Jaká je platnost poukazu na rehabilitaci?

Poukaz je platný sedm dní. Je tedy potřeba se objednat dřív, než platnost vyprší.

V případě absence při docházce na rehabilitaci tato návštěva propadá?

Ano, pokud by šlo o dlouhotrvající nebo o opakující se neomluvenou absenci, stává se to ale pouze výjimečně. Vše je o komunikaci a domluvě s fyzioterapeutem. 


Kontaktní formulář


Další naše služby