Co nabízíme

Pomoc a podporu osobám starším 18 let (mužům i ženám – jednotlivcům), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, která je spojená se ztrátou bydlení.

Co poskytujeme

 • ubytování - k dispozici je 23 lůžek (4 pro ženy a 19 pro muže), služba je provozována v 6 bytových jednotkách; pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (postele, lůžkoviny, skříně, noční stolky, stůl, židle), v rámci každé bytové jednotky mají uživatelé k dispozici kuchyňku se základním inventářem, koupelnu s vanou nebo sprchovým koutem a WC
 • podmínky pro samostatnou přípravu stravy, popř. nabízíme pomoc či zprostředkování při zajištění stravy
 • sociální poradenství, pomoc při orientaci v osobní situaci, podpora při návratu do společnosti a na trh práce, pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z potřeb uživatele

Kde, kdy a jak je služba poskytována

 • na ulici Horní 1113 v Kopřivnici; azylový dům se nachází v okrajové části města, jedná se o jednopodlažní dům, v přízemní části a v 1. podlaží se nachází azylový dům a v suterénu budovy je noclehárna
 • jedná se o pobytovou sociální službu – nepřetržité poskytování služby
 • je vyznáván individuální přístup práce s uživatelem - uživateli je poskytnuta potřebná podpora prostřednictvím rozhovorů, aktivního naslouchání, motivace, poradenství, zprostředkováním pomoci

Služba je:

 • poskytována jako dočasné ubytování zpravidla nepřevyšující dobu 1 roku
 • poskytována na základě písemné smlouvy
 • poskytována za úhradu (viz platný sazebník úhrad)
 • individuálně nastavena vzhledem k potřebám jednotlivých osob


 • je nutno vyplnit žádost o poskytování sociální služby azylový dům a vstupní dotazník
 • dokladovat vyjádření lékaře k žádosti o poskytování sociální služby
 • předložit platný občanský průkaz


Kdy můžu bydlet?

 • pokud osoba splňuje podmínky pro přijetí do azylového domu a je volná kapacita je s osobou řešena její nepříznivá sociální situace a je přijata okamžitě 
 • pokud není volná kapacita, je osoba přijata v době uvolnění kapacity, kdy je kontaktována a informována o termínu možného nástupu 
 • osoby jsou oslovovány dle pořadníku na základě urgentní potřeby služby

Jak dlouho můžu v azylovém domě bydlet?

Smlouva se sjednává na dobu určitou 6 měsíců s možností dalšího prodloužení (max. délka pobytu v azylovém domě činí zpravidla 1 rok)

Jak a komu za ubytování v azylovém domě platím?

 • poskytnuté služby lze uhradit v hotovosti přímo pracovníkovi azylového domu. Při předání hotovosti osoba vždy obdrží potvrzení o zaplacení. V případě platby v hotovosti je osoba povinna uhradit službu předem 
 • pokud osoba nemá finanční prostředky, je řádné zaregistrována na úřadu práce a má nárok na dávky hmotné nouze,  platba je hrazena úřadem práce, odd. hmotné nouze bezhotovostní formou na účet poskytovatele
 • výše úhrady za sociální službu azylový dům je dána sazebníkem úhrad

Kolik se platí za klíč od bytové jednotky?

Při ubytování obdrží osoba klíč, který je předán oproti záloze 50,- Kč.

Je možno si na azylovém domě vyprat a za kolik?

 • ano, cena za praní vlastního prádla je dána sazebníkem úhrad
 • ložní prádlo pere služba na náklady poskytovatele

Jak je to s alkoholem při pobytu v azylovém domě?

 • v prostorách azylového domu je zakázáno požívání alkoholických nápojů
 • je taktéž zakázáno tyto látky do azylového domu donášet a přechovávat.
 • není dovoleno pobývat v prostorách azylového domu pod vlivem alkoholu (tolerance je do 0,5 ‰) 

A drogy?

Co se týče drog, tam je nulová tolerance.

Musím si donést svoje nádobí, je na čem uvařit?

 • kuchyňka je vybavena základním inventářem, takže není potřeba
 • je možno využít varnou desku, rychlovarnou konvici, k dispozici je nádobí, příbory, hrnce
 • je také možnost zapůjčení elektrické trouby

Můžu mít samostatný pokoj?

 • samostatná bytová jednotka není k dispozici
 • služba je provozována v bytových jednotkách po 3 nebo 4 osobách
 • v rámci každé bytové jednotky je k dispozici kuchyňka se základním inventářem, koupelna s vanou nebo sprchovým koutem a WC

Za podpory

Kontaktní formulář


Další naše služby