Projekty

Moravskoslezský kraj na základě smlouvy  č. 01238/2022/SOC poskytl naší organizaci účelovou dotaci na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2018 v celkové výši   9 404 000,- Kč.

Touto dotací jsou podpořeny tyto registrované sociální služby:

Pečovatelská služba částkou   3 194 000,- Kč

Odlehčovací služba částkou    2 742 000,- Kč

Denní stacionář částkou          2 560 000,- Kč

Noclehárna částkou                    772 000,- Kč    

Azylový dům                               136 000,- Kč

01238/2022/SOC

Moravskoslezský kraj na základě smlouvy  č. 04215/2022/SOC poskytl naší organizaci účelovou dotaci v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ na podporu poskytování sociální služby azylový dům na období let 2022 – 2024  v celkové výši   6 069 000,- Kč.

Dotace je rozložena na jednotlivé roky:

2022    1 850 000,- Kč

2023    2 081 000,- Kč

2024     2 138 000,- Kč

04215/2022/SOC