Co nabízíme

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pro koho

Služba je určena seniorům a lidem se zdravotním omezením nad 50 let věku, kteří:

 • potřebují podporu při zabezpečení životních a osobních potřeb a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby,
 • potřebují pomoc a podporu z důvodu, že jsou převážně nebo zcela závislí na pomoci druhé osoby. V tomto  případě musí být pečovatelská služba zajišťována v součinnosti s rodinou, domácí zdravotní péči nebo dalšími pomáhajícími organizacemi.   

Kde a kdy je služba poskytována

Pečovatelská služba je poskytována denně od 6.30 do 18.30 hod. v domácnosti uživatelů v domluveném čase a rozsahu dle jejich individuálních potřeb. 


Pečovatelská služba je:

•    poskytována v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znějí a prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb.
•    terénní - je poskytována v domácím prostředí uživatele
•    je sjednána na základě písemné smlouvy
•    je poskytována za úhradu (viz platný sazebník úhrad)
•    individuálně nastavena pro každého uživatele


 • informace o službě lze získat osobně, na ul. Česká 320 v Kopřivnici nebo telefonicky na čísle 556 808 622 nebo mailem  socialni@ssmk.cz 
 • o službu lze požádat podáním žádosti – formulář žádosti si můžete vyzvednout v sídle poskytovatele na ul. Česká 320 nebo na této webové stránce (viz dokumenty – žádost
 • vyplněnou žádost je nutné doručit – osobně, poštou, emailem 
 • na základě podané žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovník, který Vás seznámí s dalším postupem

Jaké služby pečovatelská služba nabízí?

V rámci pečovatelské služby jsou zajišťovány jednoduché pečovatelské úkony, které už uživatel sám nezvládá a nemá nikoho, kdo by mu s nimi pomohl. Jednotlivé úkony jsou uvedeny v Pracovním postupu pro jednotlivé úkony pečovatelské služby. 

Zajišťuje pečovatelská služba úklid společných prostor?

V rámci pečovatelské služby je úklid prováděn pouze v domácnosti uživatele, v jeho nezbytném životním prostoru, tedy v prostorách, které on bezprostředně užívá. Nezajišťujeme úklid společných prostor – sklepy, chodby, půdy, chodníky, atd.

Provádí pečovatelská služba velký úklid (mytí oken, nábytku, atd.)?

Pečovatelská služba nezajišťuje velký úklid v domácnosti, ale je schopna zprostředkovat úklidovou agenturu pro zajištění velkého úklidu.

Jakým způsobem probíhá úhrada pečovatelské služby?

Úhrada za pečovatelskou službu probíhá zpětně za měsíc, ve kterém je služba poskytována.  Uživatel obdrží fakturu, kterou uhladí bezhotovostní formou na účet organizace. Blíže viz Smlouva o poskytování sociální služby – Pečovatelská služba, čl. IV. 

Jakým způsobem se stanoví cena za provedenou pečovatelskou službu?

Výše úhrady za poskytnutou pečovatelkou službu je stanovena v souladu s Vyhláškou 505/2006. Sb. Výše úhrady se stanoví za skutečně strávený čas u uživatele. Pracovníci poskytovatele provedenou péči u uživatele zaznamenávají pomocí čtecího zařízení (tzv. čtečky), které přesně čas zaznamenává. 

Může pečovatelka přijít do domácnosti na zavolání?

Pracovníci pečovatelské služby vstupují do domácnosti pouze v domluvených dnech a časech, které jsou přesně vymezeny v Příloze č. 1 ve Smlouvě o poskytování sociální služby – Pečovatelská služba.  Pečovatelskou službu nelze poskytovat na telefonickou objednávku. 

Zajišťuje pečovatelská služba jen dovoz obědů?

Samostatný dovoz obědů pečovatelská služba nezajišťuje. Ve městě Kopřivnici je zajištěn dovoz stravy dodavateli stravy – viz Seznam dodavatelů stravy v Kopřivnici  

Zajištuje pečovatelská služba dohled nad užíváním léků?

Pečovatelská služba nezajištuje dohled nad užitím léků. Podání léků, dohled nad jejich užitím zajištuje agentura Domácí zdravotní péče – viz kontakty. 

Může pečovatelka zůstat s klientem delší dobu, např. celé dopoledne?

Pracovníci pečovatelské služby přicházejí do bytu uživatele v domluvenou dobu vykonat nasmlouvanou činnost. Pracovníci se v bytě s uživatelem nezdržují déle, než je nezbytně nutné. Služba, která nabízí možnost delšího setrvání s uživatelem v jeho domácím prostředí, je asistenční služba. 

Co dělat, když se péče o uživatele stane velmi náročnou?

Naši pracovníci poskytují pečovatelkou službu také uživatelům, kteří jsou převážně nebo zcela závislí na pomoci druhé osoby, tzn., že jsou již celodenně v lůžku a je u nich nutná náročná ošetřovatelská péče minimálně dvou osob. Péči o tyto uživatele zajišťují naši pracovníci pouze v součinnosti s rodinou nebo jinou terénní sociální službou (viz Pravidla pro poskytování pečovatelské služby). 


Kontaktní formulář


Další naše služby