• pomoc při zvládání úkonů péče o vlastí osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • poskytnutí ubytování 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti 
 • pomoc při uplatňování práva, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Komu je služba určena

 • osobám se zdravotním postižením nad 55 let věku a seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci a potřebují celodenně pomoc a podporu jiné osoby při zabezpečení svých životních a osobních potřeb.
 • pečujícím osobám uživatelů, kterým poskytujeme odlehčovací službu v době, kdy pečujeme o jejich blízké.

Kde, kdy a jak dlouho je služba poskytována

 • ul. Česká 320 v Kopřivnici v přízemí budovy v sedmi dvoulůžkových kompletně vybavených garsoniérách, tzv. Domovinkách.
 • služba je poskytována 24 hod denně, je poskytována nejméně v délce jednoho týdne a nejdéle po dobu tří měsíců.  
 • kapacita zařízení – 14 lůžek. 

Odlehčovací služba je: 

 • poskytována v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znějí a prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb.
 • je poskytována na základě žádosti osoby
 • sjednána na základě písemné smlouvy
 • je poskytována za úhradu (viz platný sazebník úhrad)
 • individuálně nastavena pro každého uživatele


 • informace o službě lze získat osobně, na ul. Česká 320 v Kopřivnici nebo telefonicky na čísle 556 808 622 nebo mailem  socialni@ssmk.cz 
 • o službu lze požádat podáním žádosti – formulář žádosti si můžete vyzvednout v sídle poskytovatele na ul. Česká 320 nebo na této webové stránce (viz dokumenty –žádost
 • vyplněnou žádost je nutné doručit – osobně, poštou, emailem 
 • na základě podané žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovník, který Vás seznámí s dalším postupem.

Jaké služby odlehčovací služba nabízí?

V rámci odlehčovací služby jsou zajišťovány ošetřovatelské úkony, které jsou vymezeny ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Jednotlivé úkony jsou uvedeny v Pracovním postupu pro jednotlivé úkony odlehčovací služby.

V jakém čase mohou probíhat návštěvy?

Návštěvní hodiny nejsou pevně stanoveny. Ve vnitřních pravidlech poskytovatel uvádí, že návštěvy by měly probíhat v „běžnou denní dobu“. Za běžnou denní dobu pro návštěvu je poskytovatelem považována doba od 13.00 do 17.00 hod.

Jakým způsobem probíhá úhrada odlehčovací služby?

Úhrada za odlehčovací službu probíhá zpětně za měsíc, ve kterém je služba poskytována.  Uživatel obdrží fakturu, kterou uhradí bezhotovostní formou na účet organizace. Blíže viz Smlouva o poskytování sociální služby – Odlehčovací služba, čl. IV. a platny sazebník úhrad.

Jak je na odlehčovací službě zajištěno praní prádla?

Praní a žehlení prádla je součástí ceny za pobyt. Prádlo uživatelů odlehčovací služby se pere vždy v jedné pračce, samostatně, odděleně od prádla jiných uživatelů.  Pračky poskytovatele služby jsou pravidelně dezinfikovány.

Je možné přerušit pobyt na odlehčovací službě ne jeden dva dny?

Odlehčovací služba je primárně určena k odpočinku pečující osoby a pobyt se na odlehčovací službě zpravidla nepřerušuje. Ale přerušení pobytu není vyloučené, v takovém případě je však plně uhrazen poplatek za ubytování. Přerušení pobytu z důvodu nenadálé, krátkodobé hospitalizace je možné vždy.


Kontaktní formulář


Další naše služby