Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče  je orientovaná na péči poskytovanou klientovi v jeho vlastním domácím prostředí. Posláním domácí péče je zajistit ve vlastním sociálním prostředí klienta takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní péče, aby k hospitalizaci klienta docházelo jen, když je to nezbytně nutné.  Lékařem indikovaná péče je proplácena zdravotními pojišťovnami.

Více
Domácí zdravotní péče
Rehabilitace

Léčebná rehabilitace v sobě zahrnuje aplikace procedur fyzikální terapie a různé formy léčebné tělesné výchovy. Jde především o fyzikální terapii (ultrazvuk, magnetoterapie, parafín, rebox, elektroléčba) a také o léčebnou tělesnou výchovu (individuální i skupinovou).

Více
Rehabilitace
30
let našeho působení
5
sociálních služeb
300
kapacita klientů

O nás

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. zastřešuje poskytování sociálních a zdravotních služeb na území města Kopřivnice a přilehlých částí.

Nabízíme komplexní péči o seniory prostřednictvím našich sociálních a zdravotních služeb

  • Provozujeme pečovatelskou službu, která je poskytována podle potřeb občana přímo v jeho domácím prostředí. Hlavním smyslem této služby je uspokojení potřeb občana v takovém rozsahu, aby mohl co nejdéle setrvat v domácím prostředí a vést plnohodnotný život.
  • Jako doplňující službu nabízíme občanům našeho města profesionální domácí zdravotní péči. Jedná se o terénní zdravotní péči určenou těm, kteří jsou částečně nebo zcela závislí na pomoci druhé osoby, v jeho vlastním prostředí.
  • Pečujícím nabízíme využití další sociální službu. Po dobu, kdy si sami potřebují odpočinout a odlehčit od péče o svého blízkého, mohou využít odlehčovací službu.   Po omezenou dobu – max. 3 měsíce – mohou být senioři umístěni v tzv. domovinkách, kde o ně pečují pečovatelky 24 hodin denně. 

Součástí Střediska sociálních služeb města Kopřivnice  je také denní stacionář KOPRETINA, který  provozujeme v Kopřivnici na ulici Francouzské č.p.1181. Denní stacionář je určen dospělým občanům se zdravotním nebo mentálním postižením.

Pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, nabízíme sociální službu azylový dům na ulici Horní č. 1113, Kopřivnice.

V budově azylového domu je i noclehárna, kterou mohou využívat osoby bez přístřeší od 18.30 hod. do 7.30 hod.

Součástí organizace je dále léčebná rehabilitace. Nabízíme veškeré léčebné procedury běžně indikované lékaři, poskytujeme i služby samoplátcům dle sazebníku cen.

Kontaktní formulář