Tisk

Co vám odlehčovací služba nabízí ?
Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná v zařízení poskytovatele v tzv. Domovince - vybavená garsoniéra určená pro dvě osoby.


V Domovince poskytujeme tyto služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastí osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • poskytnutí ubytování
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti


více viz. Popis jednotlivých úkonů odlehčovací služby