Tisk

Co vám pečovatelská služba nabízí ?

Pečovatelská služba poskytovaná v domácnostech uživatelů:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastí osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


více viz. Popis jednotlivých úkonů pečovatelské služby


Služby poskytované v místnosti osobní hygieny

  • koupele
  • mytí vlasů