Tisk

Logo Kopretina

Vážení rodiče/opatrovníci/pečující, vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace spojené s onemocněním covid 19, je při poskytování služby denní stacionář nutné zavést některá preventivní opatření mající za cíl co největší ochranu Vás, Vašich blízkých i nás pracovníků služby. Pravidla pro poskytování služby v aktuálním odobí jsou k dispozici zde a také formulář Prohlášení o bezinfekčnosti, který si můžete vytisknout a v případě potřeby předem připravit. V případě jakýchkoli dotazů, nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

 

Denní stacionář se nachází v Kopřivnici na ulici Francouzské č.p.1181 a je součástí Střediska sociálních služeb města Kopřivnice. Zařízení je určeno dospělým osobám se středně těžkým a těžkým mentálním příp. přidruženým kombinovaným handicapem a autismem. Služba je ambulantní tzn. že uživatelé do stacionáře denně docházá/dojíždí a odtud se pak vracejí zpět do svých rodin.

Každý den může stacionář navštívit maximálně 12 uživatelů (podle závažnosti handicapu a míry potřebné podpory), s tím, že uživatel si může dle svých potřeb stanovit jak rozsah poskytovaných služeb, tak i dny, ve kterých bude službu využívat.
V budově stacionáře se nachází kuchyňka, jídelna, šatna pro muže a šatna pro ženy, 4 pracovny, sociální zařízení, multismyslová místnost Snoezelen a terasa s venkovním posezením a přilehlou zahradou.(viz. fotogalerie – prostředí stacionáře).
Služba je poskytována pracovním týmem ve složení: 1x sociální pracovník a zároveň vedoucí DS, 4x pracovník v sociálních službách a 1x provozní pracovník.

Další informace o našem poslání, cílech a podmínkách poskytování služby se dozvíte z Veřejného závazku a Informačního letáku.