Tisk

Domácí zdravotní péče   -  HOME CARE

Komplexní domácí zdravotní péče (DZP) je orientovaná na péči poskytovanou klientovi v jeho vlastním domácím prostředí. Lékařem indikovaná péče je proplácena zdravotními pojišťovnami, je tedy pro klienta zdarma. Pokud lékař zdravotní péči nepředepíše, můžeme Vám  ji poskytnout za plnou úhradu, kdy je cena stanovena dle rozsahu zdravotních úkonů a náročnosti dojezdu za Vámi v sazebníku cen.