Provoz sociálních služeb organizace je dotován Moravskoslezským krajem

Tisk Email
Logo Kopretina

Co nabízíme:

 • podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, přesunu z a na vozík, při prostorové orientaci a samostatném pohybu, při podávání jídla a pití)
 • podporu a pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (podpora a pomoc při sprchování, při použití WC)
 • výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti – pracovně výchovná činnost (rukodělné práce, práce na zahradě, nácvik a trénink péče o domácnost,…); nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (pohybová cvičení, relaxační cvičení, trénink paměti, trénink sociálních dovedností, nácvik nakupování a hospodaření s penězi, nácvik obsluhy elektrických spotřebičů a techniky,…); nácvik a trénink psaní, čtení a počítání; nácvik obsluhy a práce s počítačem a mobilním telefonem,…
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – návštěvy institucí, exkurze v zařízeních poskytujících sociální služby, účast na veřejných a společenských akcích, výlety, podpora a pomoc při navazování nových kontaktů,…
 • sociálně terapeutické činnosti - k dispozici jsou tři pracovny (dílny), ve kterých nabízíme:
 1. Kreativní rukodělné činnosti a techniky práce s textilními i jinými materiály – př. tkaní koberců, tkaní do rámu, šití, vyšívání, pletení, háčkování, navlékání korálků, trhání, lepení, stříhání, malování, aranžování, aj.
 2. Tvořivé činnosti v práci se dřevem, kovem a dalšími materiály – př. šroubování, zatloukání hřebíků, broušení, natírání, práci se svěrákem, pilování, řezání, vrtání, lepení, rýsování obrábění dřeva na soustruhu, pásové pile, kutilské práce, aj.
 3. Techniku práce s proutím i jinými materiály – př. košíkářství – pletení košíků a podnosů, odlévání svíček a mýdel, aj.
 • pomoc při upevňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – podpora a pomoc při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, u lékaře,… Podpora a pomoc při sjednávání pracovního poměru,…

 


Podmínky poskytování sociální služby denní stacionář:


Jak postupovat?

 • Informace o službě získáte osobně přímo v denním stacionáři v době od 7.00 do 15.00 hodin nebo telefonicky na čísle 556 802 483 či prostřednictvím Střediska sociální služeb města Kopřivnice a MěÚ Kopřivnice. Žádost o poskytování sociální služby – denní stacionář je k dispozici ve stacionáři a ke stažení  na webových stránkách SSSmK.
 • Vyplněnou žádost je nutné doručit do stacionáře (osobně, poštou). Následně Vás zkontaktuje sociální pracovník stacionáře a sjedná si s Vámi osobní schůzku. Dohodnou-li se obě strany na poskytování služby, připraví sociální pracovník smlouvu o poskytování sociální služby – denní stacionář.

 

 
Copyright © 2019 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
.