Provoz sociálních služeb organizace je dotován Moravskoslezským krajem

Tisk Email
Logo Kopretina

Co nabízíme:

  • podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, přesunu z a na vozík, při prostorové orientaci a samostatném pohybu, při podávání jídla a pití)
  • podporu a pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (podpora a pomoc při sprchování, při použití WC)
  • výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti – pracovně výchovná činnost (rukodělné práce, práce na zahradě, nácvik a trénink péče o domácnost,...); nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (pohybová cvičení, relaxační cvičení, trénink paměti, trénink sociálních dovedností, nácvik nakupování a hospodaření s penězi, nácvik obsluhy elektrických spotřebičů a techniky,...); nácvik a trénink psaní, čtení a počítání; nácvik obsluhy a práce s počítačem a mobilním telefonem,...
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – procházky po okolí stacionáře a v obci, návštěvy institucí, účast na veřejných a společenských akcích, pořádání společných akcí a aktivit se zpřízněnými organizacemi výlety, podpora a pomoc při navazování nových kontaktů,...
  • sociálně terapeutické činnosti - práce dle konceptu snoezelen a to jak v interiéru (k dispozici je plně vybavená multismyslová místnost), tak i venku, relaxační činnosti s využitím bazální stimulace (polohování, aj.), arteterapie, muzikoterapie.
  • pomoc při upevňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – podpora při rozhodování a prosazování vlastních přání, při sdělování vlastních potřeb

 


Podmínky poskytování sociální služby denní stacionář:


Jak postupovat?

  • Informace o službě získáte osobně přímo v denním stacionáři v době od 7.00 do 15.00 hodin nebo telefonicky na čísle 604317786 či prostřednictvím Střediska sociální služeb města Kopřivnice a MěÚ Kopřivnice. Žádost o poskytování sociální služby – denní stacionář je k dispozici ve stacionáři a ke stažení na webových stránkách SSSmK.
  • Vyplněnou žádost je nutné doručit do stacionáře (osobně, poštou). Následně Vás zkontaktuje sociální pracovník stacionáře a sjedná si s Vámi osobní schůzku. Dohodnou-li se obě strany na poskytování služby, připraví sociální pracovník smlouvu o poskytování sociální služby – denní stacionář.

 

 
Copyright © 2022 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
.